Kiekvienas asmuo, kuris yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.
Sveikatos priežiūros paslaugos ir vaistų bei medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis tik tais atvejais, jei dėl jų gydymo įstaiga yra sudariusi sutartis su TLK. Vadovaujantis sutartimi su Valstybine ligonių kasa, UAB „Klinika Pulsas” teikiamos nemokamos, PSDF lėšomis kompensuojamos, paslaugos.

Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys:

  • Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje
  • laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie teisėtai dirba Lietuvoje) ir nepilnamečiai jų šeimos nariai
  • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai
  • užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje
  • asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos draudimo įstatymas

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys:

  •  asmenys, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba pats asmuo savarankiškai)
  • valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų.

Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu?

Jei esate nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu

Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to priežastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą ir draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą –  J. Tumo-Vaižganto g. 89, 90143 Plungė, tel. (8 5) 2322222

Poliklinikoje teikiamų (nemokamai) asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas (apmokamos PSDF lėšomis)

Poliklinikoje teikiamų (nemokamai) asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas